دکمه اعلانات مهم

کدتخفیف شما:   Asghari10    قابل استفاده برای تمام محصولات فقط تا پایان امروز

تماس با اصغری شاپ

پشتیبان مشتریان

ننو بدون چوب تک نفره


رنگبندی : آبی
دوباره انتخاب کنید
ویژگی های محصول :
  • دارای کیف حمل
  • قابلیت نصب آسان

۳۰۰,۰۰۰ تومان


رنگبندی : آبی
دوباره انتخاب کنید

ارسال توسط پست ، پیک موتوری ، تیپاکس هر روز قبل از 2 ظهر

ارسال سریع

تحویل به موقع

خط
icon-24

24 ساعته

پشتیبانی آنلاین

خط
پرداخت در محل

پرداخت در محل

بعد تحویل پرداخت کن

خط
ضمانت اصل بودن

ضمانت اصل بودن

اعتماد شما اعتبار ما

خط
تضمین سلامت کالا

برگشت کالا

تضمین سلامت کالا

کالا های مشابه

توضیحاتی کوتاه در مورد این سکشن

خرید ننو بدون چوب تک نفره

از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ و وزن ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮای ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻨﻮ ﮐﻨﻔﯽ ﺗﮏ ﻧﻔﺮه اﺑﻌﺎد ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﻮﭼﮑﯽ(28*12*12) ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ دارد. ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ آن را در ﺧﻮدرو ﯾﺎ ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وزن ﮐﻞ این ننو مسافرتی ﺗﻨﻬﺎ 700 ﮔﺮم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﺑﻌﺎد ﺑﺎز ﺷﺪه ی ﻧﻨﻮ ﮐﻨﻔﯽ ﺗﮑﻨﻔﺮه 80*180 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻓﺮد ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.  اﮔﺮ ﺗﺮس از ﭘﺎره ﺷﺪ ننو ﻣﻮﻗﻊ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﺮدن را دارﯾﺪ اﺻﻼ ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ .زﯾﺮا ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻨﻮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺴﺖ و در ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻧﻨﻮ ﮐﻨﻔﯽ ﺗﮏ ﻧﻔﺮه شاهد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﭘﺎرﭼﻪ و ﻣﺤﻞ ﻫﺎی ﮔﺮه هستیم. اﯾﻦ ﺗﺨﺖ آوﯾﺰ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺤﻤﻞ وزن ﺗﺎ 120 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم را دارد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻟﯽ آﺳﻮده دراز بکشید و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﯿﺪ.  ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻨﺲ ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در این ننو مسافرتی ، ﺷﻤﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﺑﮑﻨﯿﺪ. ﺑﻨﺪ ﻫﺎی ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن ﻧﻨﻮ ﮐﻨﻔﯽ ﺗﮏ ﻧﻔﺮه را ﺑﻪ درﺧﺖ آوﯾﺰان ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ از ﺟﻨﺲ ﮐﻨﻒ ﻫﺴﺘﺶ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﮔﺮه ای ﻣﺤﮑﻢ در دو ﺳﺮ ﺗﺨﺖ آوﯾﺰ زده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻃﻨﺎب ﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺤﺼﻮل ﻫﺴﺘﺶ را از آن رد ﮐﻨﯿﺪ و آن ﻫﺎ را در ﺟﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ دور درﺧﺖ و ﯾﺎ ﻫﺮﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﮔﺮه ﯾﺎ ﻣﯿﺦ ﺑﺰﻧﯿﺪ.

مشخصات فنی محصول

وزن 700 گرم
رنگبندی

آبی, قرمز

جنس

کنفی

وزن قابل تحمل

120 کیلوگرم

ابعاد باز شده

۱۸۰×۸۰ سانتی متر

ابعاد جمع شده

۱۲×۱۲×۲۸ سانتی متر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ننو بدون چوب تک نفره”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

13 + 9 =

ننو بدون چوب تک نفره

جداکننده

۳۰۰,۰۰۰ تومان


رنگبندی : آبی
دوباره انتخاب کنید

© کليه حقوق اين سايت محفوظ می‌باشد – زمستان 1401

۳۰۰,۰۰۰ تومان


رنگبندی : آبی
دوباره انتخاب کنید